Stichting Kid Dynamite Jazz


Het Kid Dynamite Jazz Festival is in handen gekomen van Stichting Kid Dynamite Jazz. De stichting heeft zichzelf een aantal doelen gesteld wat betreft het Kid Dynamite Jazz Festival. Zo willen ze een brede doelgroep bereiken, een podium bieden aan aanstormend talent, de toegankelijkheid van het festival vergroten en het stadsleven en de lokale economie van een impuls voorzien.
Doelstellingen volgens de statuten van Stichting Kid Dynamite Jazz
De doelstelling van de stichting zoals vermeld in de statuten luidt:

1.1 De Stichting Kid Dynamite Jazz heeft als doel kinderen/jongeren en volwassenen op een laagdrempelige wijze kennis te laten maken met (jazz-)muziek in al haar facetten middels diverse (podium)activiteiten in de ruimste zin van het woord en al hetgeen daarmede verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

1.2 De stichting tracht dit doel te bereiken door uitsluitend wettige middelen te hanteren, zoals: het organiseren van een jaarlijks festival met diverse onderdelen zoals (openlucht) concerten, workshops, jazz-dance, enz.; het houden van bijeenkomsten en het geven van voorlichting; alle andere middelen die daartoe wenselijk, nuttig of noodzakelijk zijn.
 

Stichting Kid Dynamite Jazz


Het Kid Dynamite Jazz Festival is in handen gekomen van Stichting Kid Dynamite Jazz. De stichting heeft zichzelf een aantal doelen gesteld wat betreft het Kid Dynamite Jazz Festival. Zo willen ze een brede doelgroep bereiken, een podium bieden aan aanstormend talent, de toegankelijkheid van het festival vergroten en het stadsleven en de lokale economie van een impuls voorzien.
Doelstellingen volgens de statuten van Stichting Kid Dynamite Jazz
De doelstelling van de stichting zoals vermeld in de statuten luidt:

1.1 De Stichting Kid Dynamite Jazz heeft als doel kinderen/jongeren en volwassenen op een laagdrempelige wijze kennis te laten maken met (jazz-)muziek in al haar facetten middels diverse (podium)activiteiten in de ruimste zin van het woord en al hetgeen daarmede verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

1.2 De stichting tracht dit doel te bereiken door uitsluitend wettige middelen te hanteren, zoals: het organiseren van een jaarlijks festival met diverse onderdelen zoals (openlucht) concerten, workshops, jazz-dance, enz.; het houden van bijeenkomsten en het geven van voorlichting; alle andere middelen die daartoe wenselijk, nuttig of noodzakelijk zijn.
ANBI status
Stichting Kid Dynamite Jazz is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften gedaan aan goede doelinstellingen zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Stichting Kid Dynamite Jazz is ingeschreven bij de KvK onder nummer 59724986
Het BTW-nummer van de stichting is NL853619426B01
Het RSIN/fiscaal nummer is 8536.19.426


Het meest recente beleidsplan van de stichting vindt u hier
Het meest recente jaarverslag van de stichting vindt u hier