Nieuws, Uitgelicht

The Dynamite Kids breidt uit naar Ommoord en Overschie

13 maart 2017


Het succesvolle project The Dynamite Kids, dat is ontstaan op Katendrecht in het kader van het Kid Dynamite Jazz Festival, gaat uitbreiden naar twee andere Rotterdamse wijken, namelijk Ommoord en Overschie. Het project bestaat per wijk uit een band en een koor. De band oefent middels vier workshops buiten schooltijd het repertoire, het koor doet dit in de reguliere muziek(zang)lessen op school. The Dynamite Kids komen samen op de generale repetitie en hebben het echte optreden tijdens een festival in de wijk, onder leiding van de Surinaams-Nederlandse band de Nazaten. Het project wordt ondersteund door de gemeente Rotterdam en het Jeugdcultuurfonds Rotterdam en wordt georganiseerd om ieder kind een kans te geven muziek te maken en talent te ontdekken en te ontwikkelen, ongeacht cultuur, afkomst of inkomen.

The Dynamite Kids Ommoord
The Dynamite Kids Ommoord gaat als eerste van start. Met medewerking van de basisscholen Albert Plesman, Minister Marga Klompé, Martin Luther King en Fridtjof Nansen worden kinderen gevraagd om vanaf woensdag 5 april wekelijks te repeteren bij Popschool Ommoord. Op woensdag 17 mei vindt de generale repetitie plaats in het Continental Art Centre en op zondag 21 mei het echte optreden tijdens het festival “The Dynamite Kids on tour” op Kinderboerderij de Blijde Wei.

The Dynamite Kids Overschie
In deze zelfde periode start The Dynamite Kids Overschie, namelijk op woensdag 10 mei bij BSO Villa Bimbola, met medewerking van scholen Openbare Daltonschool Overschie, CBS Het Podium, CBS de Regenboog, Albert Schweitzerschool, BS Park16hoven en SBO Cornelis Leeflang. Op woensdag 7 juni vindt de generale repetitie plaats in Wijktheater Musica en op zondag 11 juni het echte optreden tijdens het festival “Jazz Park Junior” in het Sidelinge park.

The Dynamite Kids Katendrecht
Op dinsdag 23 mei start bij LT Dans The Dynamite Kids Katendrecht. Leerlingen van basisscholen de Globetrotter en de Schalm oefenen wekelijks bij LT Dans. De generale vindt op beide schoolpleinen plaats op dinsdag 20 juni en The Dynamite Kids Katendrecht openen zoals voorgaande jaren het Kid Dynamite Jazz Festival op het Deliplein op Katendrecht op zondag 25 juni.

Over het Jeugdcultuurfonds
Het Jeugdcultuurfonds maakt het voor ieder kind mogelijk deel te namen aan kunst & cultuur, van dans tot zang en een instrument bespelen. Als er thuis geen geld is voor lessen kan het Jeugdcultuurfonds helpen. Voor alle kinderen van 4 tot 18 jaar die in de gemeente Rotterdam wonen, is maximaal € 450,- per jaar beschikbaar. Kijk op Jeugdcultuurfonds.nl/rotterdam.

Meer informatie
Meer informatie over The Dynamite Kids, de workshops en optredens én het gezellige Kid Dynamite Jazz Festival is te vinden op http://kiddynamitejazzfestival.nl/thedynamitekids/. Deelname voor kinderen is gratis en aanmelden kan nog tot 1 april.

WordPress Video Lightbox