Over ons

Ontstaan van het festival

Het Kid Dynamite Jazz Festival is in 2009 bedacht en opgezet door Theater Walhalla. Het festival is vernoemd naar de Surinaams-Katendrechtse musicus en tenorsaxofonist Arthur Parisius, oftewel Kid Dynamite. Na zes edities georganiseerd te hebben, is het festival eind 2013 verzelfstandigd en wordt het vanaf de editie 2014 georganiseerd door de Stichting Kid Dynamite Jazz. Dit biedt de mogelijkheid om het festival in de toekomst te verdiepen en te ontwikkelen tot hèt Rotterdamse openlucht-jazzfestival voor ouders/verzorgers en hun kinderen.

De stichting heeft zichzelf een aantal doelen gesteld wat betreft het Kid Dynamite Jazz Festival. Zo willen ze een brede doelgroep bereiken, een podium bieden aan aanstormend talent, de toegankelijkheid van het festival vergroten en het stadsleven en de lokale economie van een impuls voorzien.

Kid Dynamite Jazz Festival is een evenement in het kader van North Sea Round Town, georganiseerd onder auspiciën van Stichting Kid Dynamite Jazz en geproduceerd door Evanement!. Kid Dynamite Jazz Festival wordt mede mogelijk gemaakt door de medewerking van vrijwilligers.

Bestuur en programmaraad

Het bestuur van de stichting bestaat uit:
• Harry-Jan Bus (directeur Theater Walhalla)
• Jos van der Vegt (gedelegeerd commissaris Ahoy Rotterdam)
• Sophie Blussé (projectmanager Buma Boy Edgarprijs)

Naast het bestuur is er een programmaraad aangesteld bestaande uit Keimpe de Jong en Onno Post. De bestuursleden en programmaraad werken allen onbezoldigd voor de Stichting Kid Dynamite Jazz.

Eva van der Vegt (eigenaar van evenementenbureau Evanement!) is directeur van het festival. Als u meer wilt weten over de mensen uit het bestuur en de programmaraad ga dan naar Contact > Bio’s

Doelstellingen volgens de statuten van Stichting Kid Dynamite Jazz

De doelstelling van de stichting zoals vermeld in de statuten luidt:

1.1 De Stichting Kid Dynamite Jazz heeft als doel kinderen/jongeren en volwassenen op een laagdrempelige wijze kennis te laten maken met (jazz-)muziek in al haar facetten middels diverse (podium)activiteiten in de ruimste zin van het woord en al hetgeen daarmede verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

1.2 De stichting tracht dit doel te bereiken door uitsluitend wettige middelen te hanteren, zoals:
• het organiseren van een jaarlijks festival met diverse onderdelen zoals (openlucht) concerten,
workshops, jazz-dance, enz.;
• het houden van bijeenkomsten en het geven van voorlichting;
• alle andere middelen die daartoe wenselijk, nuttig of noodzakelijk zijn.

ANBI status

Stichting Kid Dynamite Jazz is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
Giften gedaan aan goede doelinstellingen zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Stichting Kid Dynamite Jazz is ingeschreven bij de KvK onder nummer 59724986
Het BTW-nummer van de stichting is NL853619426B01
Het RSIN/fiscaal nummer is 8536.19.426

De overige contactgegevens vindt u hier.
Het meest recente beleidsplan van de stichting vindt u hier.
Het meest recente jaarverslag van de stichting vindt u hier.
Als u meer informatie wilt over voorgaande edities van Kid Dynamite Jazz Festival ga dan naar Kid Dynamite > Eerdere edities.

WordPress Video Lightbox